лого ужас! лого номер 2
This is completely automated and involves no humans.
цялата работа се търкаля на ужасно жестока автоматична система (у.ж.а.с.) • copyleft ujas dot org • този дребен шрифт няма никакъв смисъл, но благодаря, че го прочете
захапи новините от RSS, RSS (само любимите) или RSS (трупомер)